vsiautoТриває завантаження контенту...вимкнути попереднє завантаження

Договір оферти

Даний документ є пропозицією сайту дошки оголошень «Vsiauto» (далі – Адміністратор даних) до зареєстрованих користувачів сайту «Vsiauto» (далі – Користувач) укласти договір на надання послуг (далі – Договір) на наведених нижче умовах (далі – оферта).

 

1. Предмет договору


1.1. Договір визначає загальні умови відносин, які виникають між Адміністратором даних та Користувачем при наданні Сайтом послуг інформаційно-технічного або рекламного характеру (далі – Послуги).


1.2. Укладений Договір є договіром з відкритими умовами. Умови кожної угоди, які здійснюється на «Vsiauto», формуються онлайн індивідуально для кожного користувача.


2. Укладання Договору. Замовлення послуг


2.1. Договір оферти між Адміністратором даних та Користувачем вважається укладеним з моменту оплати Користувачем послуг з відповідної угоди (у цьому випадку вона здійснюється одночасно з укладенням Договору). Умови укладеного Договору застосовуються до всіх подальших угод між Користувачем та Адміністратором даних.


2.2. Кожне замовлення конкретних послуг у рамках Договору є самостійною угодою щодо надання послуг інформаційно-технічного чи рекламного характеру. Угода на виконання цього Договору може бути укладена щодо послуг, представлених на «Vsiauto» та доступних для замовлення та оплати в момент звернення користувача до того чи іншого сервісу дошки оголошень «Vsiauto».


2.3. Користувач оформлює кожне замовлення послуг відповідно до умов чинної редакції оферти та умов відповідного сервісу. Умови всіх сервісів «Vsiauto», які розміщені на Сайті в момент замовлення послуг, є невід'ємною частиною оферти. Замовлення послуг оформляється у режимі онлайн.


2.4. Користувач висловлює згоду з тим, що факт виконання певних дій на «Vsiauto», наприклад здійснення платежу та інші подібні дії, означають власне волевиявлення щодо замовлення та/або активації послуг відповідно до зазначених на «Vsiauto» параметрів послуг та їх вартості.


3. Загальні умови надання послуг


3.1. Адміністратор даних надає послуги при можливості їх надання, яка визначається, зокрема, дотриманням Користувачами правил «Vsiauto».


3.2. Умови надання конкретних послуг у рамках Договору, у тому числі їх зміст, обсяг та строки визначаються у відповідних Умовах сервісів та інших правилах «Vsiauto».


4. Вартість послуг та порядок розрахунків


4.1. Вартість обраної Користувачем послуги під час укладання угоди у межах Договору визначається характеристиками послуги. Вартість обраної послуги відображається у гривнях в інтерфейсі «Vsiauto» при оформленні замовлення.


4.2. Ви можете здійснити оплату послуг одним із способів, представлених в інтерфейсі «Vsiauto» в момент оформлення замовлення послуги через Особистий кабінет.


4.3. Користувач здійснює оплату послуг за Договором безготівковим переказом коштів на розрахунковий рахунок Адміністратора даних на підставі виставленого рахунку в Особовому кабінеті на Сайті.


4.4. Адміністрація надає користувачеві інформацію про всі платежі на «Vsiauto» в Особистому кабінеті Користувача.


4.5. У разі скасування послуги до початку її надання, припинення послуги на будь-якій іншій підставі, Адміністратор даних не повертає кошти на особистий баланс Користувача 


4.6. Користувач самостійно несе відповідальність за правильність даних, вказаних у профілі користувача на «Vsiauto». При зміні реквізитів, ви повинні негайно внести відповідні зміни до вашого профілю. Якщо ви не можете самостійно змінити дані у профілі, ви зобов'язані повідомити Адміністратора даних про такі зміни


5. Відповідальність


5.1. Адміністрація зобов'язується забезпечити належне надання послуг, однак не відповідає та не компенсує збитки Користувача у випадку, якщо користувач не може скористатися послугами з таких причин:


  • товар або послуга, розміщені у рекламному оголошенні на сайті «Vsiauto», не відповідають дійсності або є частиною шахрайської схеми;

  • мало місце несанкціоноване втручання у роботу «Vsiauto» третіх осіб, включаючи хакерські, DDoS-атаки, дії вірусних програм;

  • втрата користувачем доступу до профілю, у тому числі за наявності ознак несанкціонованого використання.


5.2. Сайт не відповідає перед Користувачем за збитки, які виникли у користувача не з вини Адміністратора даних, у тому числі через порушення Користувачем правил «Vsiauto».


5.3. Адміністратор даних не несе відповідальності за переказ чи надходження коштів між Користувачами на сайті. Безпека, конфіденційність та інші умови використання вибраних вами способів оплати визначаються виключно між користувачами.


5.4. Ви відповідаєте за будь-які дії, скоєні на «Vsiauto» з використанням ваших даних для доступу до Особистого кабінету на «Vsiauto» та за збитки, які можуть виникнути через несанкціоноване використання вашого профілю.


5.5. У разі крадіжки, втрати даних для входу ви самостійно вживаєте необхідних заходів для зміни пароля для доступу до профілю. Сайт не несе відповідальності за дії третіх осіб, які спричинили крадіжку, втрату ваших даних для входу, а також будь-які витрати, збитки.


6. Інші умови


6.1. Договір набирає чинності з моменту його укладення у порядку, зазначеному в даній оферті та діє протягом невизначеного строку до моменту його припинення відповідно до Договору та законодавства для всіх Користувачів.


6.2. Адміністрація має право змінювати та/або доповнювати оферту тією мірою, якою це допускається законодавством, а також відкликати оферту у будь-який час.


6.3. Замовлення товарів та оформлення Користувачем угоди у рамках Договору після набуття чинності оферти означає, що сторони дійшли згоди про внесення відповідних змін та/або доповнень до Договору. Такі зміни у Договорі не застосовуються до послуг, замовлених та оплачених користувачем до набуття чинності змін оферти.


6.4. Адміністрація має право розірвати Договір у порядку, передбаченому законодавством, у тому числі у разі одноразового порушення користувачем законодавства, умов Договору або правил «Vsiauto», з повідомленням про це Користувача через інтерфейс «Vsiauto», за адресою електронної пошти чи іншим способом.


7. Реквізити Адміністратора даних

support@vsiauto.com.ua


Головна Оголошення Продати Закладки Профіль