vsiautoТриває завантаження контенту...вимкнути попереднє завантаження

Правила користування

Угода з користувачем про надання послуг Сайтом https://vsiauto.com.ua/.

Угода з користувачем ( далі – Угода)  регулює відносини під час використання інформаційної дошки оголошень https://vsiauto.com.ua/ (далі – Сайт) між https://vsiauto.com.ua/ (далі – Адміністратор даних) та юридичною або фізичною особою (далі – Користувач), які використовують Сайт з метою пошуку, перегляду та/або розміщення рекламних оголошень.


Реєструючись на Сайті або використовуючи Сайт для пошуку/перегляду оголошень, Користувач погоджується з Угодою та приймає на себе зазначені в ній права та обов'язки, пов'язані з використанням Сайту.


Розміщення на Сайті оголошень, не спрямованих на здійснення підприємницької діяльності, є безкоштовним, якщо протилежне не уточнено на Сайті та/або Угодою з користувачем та/або Договіром Оферти.


1. Предмет угоди


1.1 Адміністратор даних пропонує Користувачеві свої послуги на умовах, які є предметом цієї Угоди.


1.2 Угода користувача може змінюватись Адміністратором даних без попередження. Угода набуває чинності з моменту розміщення на Сайті для всіх Користувачів.


1.3. Чинна редакція Угоди, а також інші документи, які регулюють правила використання Сайтом та надання послуг, знаходяться у вільному для всіх Користувачів доступі. 


2. Характеристика послуг


2.1. Сайт є Інтернет-платформою, яка дозволяє Користувачеві самостійно на свій страх і ризик розміщувати рекламні оголошення, спрямовані на проведення  угоди щодо Товару, а іншим користувачам Сайту приймати або не приймати, на власний розсуд та під свою відповідальність, пропозиції та умови рекламного оголошення.


2.2. Адміністратор даних не дає Користувачеві жодних гарантій того, що будь-які пропозиції, зроблені користувачам Сайту шляхом розміщення оголошень на Сайті, будуть отримані та розглянуті іншими користувачами Сайту.


2.3. Користувач зобов'язується дотримуватися обачності при виборі контрагента і відповідально приймати рішення про умови угоди, переконавшись, що пропозиція, яка міститься в оголошенні на Сайті, є дійсною та законною.


2.4. Адміністратор даних також надає платні послуги за допомогою Сайту, надання яких регулюється публічною Офертою, на яку Користувач погоджується при оплаті платних послуг.


3. Права та обов'язки Адміністратора даних


3.1. Права


3.1.1 Інформація, яка надійшла до Сайту вважається власністю Адміністратора даних.


3.1.2. Адміністратор даних має право в будь-який час на свій розсуд проводити вибіркову перевірку оголошень щодо дотримання Користувачем вимог Угоди, в тому числі в автоматичному режимі з використанням програмних засобів. У разі виявлення порушень, у тому числі у разі отримання скарг від третіх осіб про такі порушення, Адміністратор даних має право перевіряти якість оголошень, їх відповідність вимогам цієї Угоди та законодавства України, зупиняти або припиняти доступ Користувача до тих чи інших сервісів Сайту, включаючи відхилення або блокування Оголошення та/або доступу Користувача до особистого кабінету без попередження Користувача.


3.1.3. Адміністратор даних має право в односторонньому порядку змінювати Угоду та інші документи, які регулюють правила використання Сайту та надання послуг Сайтом.


3.2 Обов'язки


В рамках цієї Угоди Адміністратор даних зобов'язується:


3.2.1 Надавати можливість Користувачеві розміщувати оголошення на Сайті, здійснювати пошук оголошень інших користувачів, які знаходяться в базі Сайту, згідно з правилами та обмеженнями, встановленими Адміністратором даних на даний момент часу.


3.2.2 Надавати можливість Користувачеві керувати доступом до свого оголошення та встановлювати інші налаштування, доступні для Користувачів через особистий кабінет.


3.2.3 Надати Користувачеві можливість видалити оголошення та/або свої реєстраційні дані у будь-який момент на свій розсуд. Розгляд та виконання заявки здійснюється Адміністратором даних протягом 14 робочих днів з подання звернення.


4. Обов'язки Користувача під час реєстрації


В рамках цієї Угоди Користувач зобов'язується:


4.1 Дотримуватися правил публікації оголошень.


4.2 Не розміщувати свідомо недостовірну інформацію.


4.3 Не використовувати інформацію про мобільні телефони, поштові адреси, адреси електронної пошти для інших цілей, протилежних тематиці Сайту (пошук, перегляд та розміщення оголошень). Не реєструватися під сторонньою e-mail адресою, або адресою, на яку Користувач не має прав.


4.4 Не передавати пароль доступу до особистого кабінету третім особам. Користувач повністю несе відповідальність за всі збитки, заподіяні йому третіми особами, які виникли внаслідок навмисної або ненавмисної передачі Користувачем пароля від особистого кабінету іншій особі. Користувач повністю несе відповідальність за збереження конфіденційності пароля та будь-яке використання Сайту за допомогою особистого  паролю.


5. Правила розміщення оголошень на Сайті


5.1 Відповідальність за достовірність інформації, яка міститься в оголошеннях, несуть Користувачі, які розмістили оголошення. Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що він повинен самостійно оцінювати всі ризики, пов'язані з розміщенням, розповсюдженням та пошуком оголошень, включаючи оцінку надійності, повноти чи корисності оголошення.


5.2 Адміністратор даних залишає за собою право на свій розсуд відмовити Користувачеві в розміщенні та/або розповсюдженні ним оголошень, а також видаляти оголошення з Сайту без попереднього повідомлення Користувача та пояснення причин.


5.3 Адміністратор даних має право змінювати вимоги щодо змісту та умов розміщення оголошень.


5.4 Адміністратор даних залишає за собою право редакторської обробки оголошень з метою надання їм якостей, зручних для читацького сприйняття.


5.5 До публікації на Сайті не допускаються оголошення:


5.5.1 Зміст яких порушує законодавство України (містять пропаганду насильства, расової ненависті, порнографії та ін.).


5.5.2 Інформація, яка суперечить Правилам користування Сайтом.


5.5.3. Пропозиції про Товар, обіг якого обмежений або заборонений чинним українським законодавством та/або міжнародними угодами.


6. Використання матеріалів Сайту


6.1 Користувач Сайту несе відповідальність за інформацію, яка розміщується від його імені та за наслідки цього розміщення.


6.2 Сайт є лише засобом передачі інформації та Адміністратор даних не несе відповідальності за її достовірність та актуальність.


6.3 Адміністратор даних докладає всіх можливих зусиль для того, щоб виключити з Сайту некоректну або свідомо неповну інформацію, однак, зрештою, відповідальність за неї лежить на особах, що її розмістили.


6.4 Логотип, назва, елементи дизайну, оформлення та загальний вигляд Сайту є власністю Адміністратора даних та їх використання заборонено.


7. Передача інформації третім особам


Сайт не передає та не розголошує персональні дані, які отримує від зареєстрованих суб'єктів, третім особам.


Розкриття персональних даних можливе у випадках, визначених чинним законодавством України, а також у разі залучення третіх сторін, які надають технічну підтримку та/або послуги з удосконалення Сайту на умовах договору та за умови нерозголошення персональних даних.


«Vsiauto» може містити посилання на сторонні веб-сайти та інші ресурси в мережі Інтернет третіх осіб. Ресурси третіх осіб регулюються власними правилами користування та конфіденційності. Ресурси третіх осіб та їх контент не перевіряються на відповідність вимогам (достовірності, повноти, законності тощо). Адміністратор даних не несе відповідальності за будь-яку інформацію, матеріали, розміщені на ресурсах третіх осіб.


8. Гарантії та відповідальність


8.1. Оскільки Користувач самостійно, на свій розсуд та поза контролем з боку Адміністратора даних розміщує оголошення на Сайті, то Користувач вважається рекламодавцем та рекламорозповсюджувачем щодо всіх оголошень, розміщених ним на Сайті з усіма наслідками, передбаченими Законодавством України.


8.2. Розміщуючи на Сайті оголошення, Користувач гарантує, що він має право на продаж вказаних в оголошенні Товарів, у тому числі, що Товар пройшов обов'язкову сертифікацію. Користувач самостійно відповідає за порушення ним зазначених у цьому пункті гарантій.


8.3. Оскільки ідентифікація користувачів Інтернет-сайтів ускладнена з технічних причин, Адміністратор даних не відповідає за те, що зареєстровані Користувачі є дійсно тими людьми, за кого себе видають, і не несе відповідальності за можливі збитки, завдані Користувачеві або іншим особам з цієї причини.


8.4. Використовуючи інформацію з Сайту, Користувач усвідомлює та приймає ризики, пов'язані з можливою недостовірністю розміщеної на Сайті інформації, а також з тим, що деяка інформація може здатися йому неправдивою та самостійно приймає рішення про можливість для себе використовувати Сайт.

Головна Оголошення Продати Закладки Профіль